Kerecseny


www.magyartelepulesek.hu

 

       

Kerecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Kerecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2017.(IX.25.) önk. rendeletével módosított 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Kerecseny Község Önkormányzata Képviselőtestületének az 5/2017. (V.3) önk. rendelettel módosított 6/2011.(VI.11.) önkormányzati rendelete a házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

Kerecseny Község Önkormányzata Képviselőtestületének  a 7/2015.(IX.29.) önk. rendelettel módosított 14/2013.(X.3.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének az 1/2015. (II.25.), 6/2014. (IX.17.), a 16/2013. (XII.31.), és a 15/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2009.(XI.30.) sz. rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Kerecseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről

Kerecseny Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól

Kerecseny község Önkormányzat Képviselőtestületének a 9/2009.(VII.15.) sz., rendeletével módosított 7/2002./IX.26./ sz. rendelete a falugondnoki szolgálatról

Kerecseny községi Önkormányzat 11/1999.(V.04.) sz. rendeletet a közművelődésről


8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról /egységes szerkezetben, a vastagon szedett szöveg a 2007. évi módosítás szövege/  
 

7/2007./VIII.15./ sz. rendelettel módosított 5/2002./VI.25.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról / Egységes szerkezetben, a módosítás szövege dőlt betűvel szedve/

6/2007./V.30./ sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

4/2007./IV.15./ sz. rendeletével módosított 2/2007. /II.14./ sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésének megállapításáról / egységes szerkezetben, a módosítás szövege dőlt betűvel szedve/

1/2007./I.31./ sz. rendelete a vízdíj megállapításáról, a számlázás és díjfizetés feltételeiről

6/2006./IV.10./ sz. rendelete az önkormányzat által nyújtható lakáscélú támogatásokról

4/2006. /IV.10./ sz. rendelete az évelő növények ültetési távolságáról 

3/2006./IV.1./ sz. rendelete a luxusadóról

8/2005. /XI.1./ sz. rendeletével módosított 8/2004. /VI.1./ sz. rendelete a szociális étkeztetés igénybevételéről és az étkezési térítési díjak fizetéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról. Egységes szerkezetben.

6/2005./XI.1./ sz. rendelete az elektronikus ügyintézésről

6/2004. /IV.20./ sz. rendelete az állattartásról

13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 

12/2003./XII.17./ sz. rendelete a telekadóról 

11/2003. /XII.17./ sz. rendelete az építményadóról 

7/2002./IX.26./ sz. rendelete a falugondnoki szolgálatról